הם יורים גם בסוסים

לא נמצא מידע בנושא.

GUI: Grid_1.asp
close