אגד

לרכיש כרטיסים

מיקום התחנה

מספר קו

מוצא

יעד

ארלוזורוב-פבזנר

3

מרכזית חוף כרמל

שפרינצק

 

132,133

מרכזית חוף כרמל

מרכזית המפרץ

 

12

בי"ח כרמל

עצמאות

ארלוזורוב-הפועל

24

אוניברסיטת חיפה

בת גלים

 

16

מרכזית המפרץ

בת גלים

ארלוזורוב-נורדאו

131,132,133

מרכזית המפרץ

מרכזית חוף כרמל

 

12

עצמאות

בי"ח כרמל

 

10

עצמאות

עצמאות

 

3

שפרינצק

מרכזית חוף כרמל

 

8,16,24

בת גלים

 

בלפור-מדעטק

א37,37

בת גלים

דליה, אוניברסיטה

 

28

בת גלים

גרנד קניון

 

4

הדר

הדר

הרצל-שוק

40,42

קיבוץ גלויות

בת גלים

 

36

אוניברסיטה

בת גלים

 

13,18,א19,19

נו"ש,טכניון

בת גלים

 

112,115

מרכזית המפרץ ור.יצחק

מרכזית חוף כרמל

 

6

הדר

הדר

 

111,43

חליסה

חוף כרמל וטירה

בלפור-יוסף

28

גרנד-קניון

בת גלים

 

37,37א

דליה,אוניברסיטה

בת גלים

החלוץ-שוק-תלפיות

111

טירה

חליסה

 

4,6

הדר

הדר

 

43

מרכזית חוף כרמל

חליסה

 

115,112

מרכזית חוף כרמל

מרכזית המפרץ

 

40א,18,19,36

בת גלים

בת גלים

בר ניווט לשוניות